Stan surowy

 

Stan surowy otwarty składa się z następujących elementów:


 1.  
 2. » Roboty ziemne,
 3. » Ławy fundamentowe,
 4. » Podsypka piaskowa pod podłoże betonowe stanu zero,
 5. » Wykonanie podkładu betonowego (podłoga na gruncie),
 6. » Kanalizacja stanu zero,
 7. » Przepusty kanalizacyjne, wodne, energetyczne,
 8. » Izolacje termiczne i p. wilgociowe stan zero,
 9. » Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne,
 10. » Ściany działowe,
 11. » Stropy, słupy, podciągi, wieńce,
 12. » Schody żelbetowe,
 13. » Więźba dachowa,
 14. » Pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem,
 15. » Kominy,
 16. » Wykończenie kominów ponad dachem.
 17.