Stan Surowy

stan surowy otwarty lublin

Stan surowy otwarty

Stan surowy otwarty domu poprzedzony jest wykonaniem stanu ,,zero” budynku, następnie kontynuowane są dalsze prace konstrukcyjne – ścian, stropów oraz dachu wraz z montażem okien połaciowych, obróbkami blacharskimi oraz przykryciem.

Stan surowy otwarty jest etapem budowy, który obejmuje:

Stan surowy zamknięty

W prawie budowlanym formalnie nie została określona definicja stanu surowego zamkniętego budynku. Chcąc uniknąć nieporozumień, warto zapoznać się z zakresem prac, jaki on obejmuje. Jest to kolejny z etapów budowy po stanie surowym otwartym. W poprzednim etapie zakończone zostały prace konstrukcyjne, nadszedł zatem czas na montaż  stolarki. Budynek zostaje zabezpieczony przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych takich jak działanie wiatru czy mrozu.

Stan surowy zamknięty jest etapem budowy, który obejmuje:

stan surowy połączone odbicie

Zobacz przykładowe zdjęcia