instalacje c.o. z pompą ciepła

Instalacje c.o. z pompą ciepła

Coraz częściej w naszych domach montujemy nowoczesne instalacje grzewcze których zadaniem jest podniesienie standardu energetycznego domu, a jednocześnie obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Pompa ciepła nie produkuje spalin oraz określana jest pojęciem proekologicznej. Może być zarówno źródłem ogrzewania domu jak i c.w.u. Spośród odnawialnych źródeł energii pompa ciepła może być niewątpliwie stosowana przez cały rok poprzez zastosowanie funkcji ogrzewania zimą oraz chłodzenia latem. Montaż pompy ciepła związany jest z koniecznością podłączenia jej do instalacji elektrycznej, zasilenie służy nie do ogrzewania lecz do przenoszenia ciepła z dolnego źródła jakim jest grunt, powietrze, woda gruntowa czy powierzchniowa do źródła górnego. Jest to inwestycja na długie lata dlatego przy wyborze instalacji centralnego ogrzewania z pompą ciepła warto skorzystać z pomocy przy doborze zarówno optymalnych rozwiązań jak również późniejszym wykonaniu i montażu.

W zależności od źródła pobieranego ciepła montujemy:

– instalacje z powietrzną pompą ciepła,

– instalacje z gruntową pompą ciepła,

– instalacje z wodną pompą ciepła.