Stan Surowy

Stan surowy otwarty

Budowa domu to proces, który składa się z kilku etapów. Gdy posiadamy już projekt domu, a niezbędne pozwolenia zostały przez nas  uzyskane, to możemy przystąpić do jego realizacji. Prace planowane są w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Stan surowy otwarty domu poprzedzony jest wykonaniem stanu ,,zero” budynku, następnie kontynuowane są dalsze prace konstrukcyjne – ścian, stropów oraz dachu wraz z oknami połaciowymi, obróbkami blacharskimi oraz przykryciem.

Stan surowy otwarty jest etapem budowy, który obejmuje:

Stan surowy zamkniety

W prawie budowlanym formalnie nie została określona definicja stanu surowego zamkniętego budynku, jednak przeważnie oznacza on osiągnięcie pewnego etapu robót. Jeśli chcemy uniknąć nieporozumień, warto zapoznać się z zakresem prac, jaki on obejmuje. Jest to kolejny etap budowy po stanie surowym otwartym. W poprzednim etapie zakończyliśmy wszystkie prace konstrukcyjne, nadszedł zatem czas na stolarkę. Budynek zostaje zabezpieczony przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych takich jak działanie wiatru czy mrozu.

Stan surowy zamknięty jest etapem budowy, który obejmuje:

Zobacz przykładowe zdjęcia