Stan deweloperski

Stan deweloperski składa się z następujących elementów: