Wykonanie dokumentacji budowlanej

Procedury postępowania przy pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego:

Jeśli mamy już kupioną działkę i wybraliśmy projekt kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz doprowadzenia przyłączy i mediów do budynku. Po podpisaniu umowy Nasza firma może zająć się tym kompleksowo, wyręczając Państwa we wszystkich kwestiach urzędowych.

««««««Uzyskanie pozwolenia na budowę od czerwca 2015 r.:»»»»»»

» standardowa ścieżka uzyskania pozwolenia na budowę

Skompletowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę trwa zwykle około 4 tygodni. Czas oczekiwania na wydanie zgody wynosi od 4 do 6 tygodni w zależności od gminy. W chwili uzyskania prawomocnej decyzji na budowę domu, możemy rozpoczynać roboty budowlane.

Często na tym etapie inwestorzy uzyskują kredyt na budowę w banku. Dla naszych Klientów przygotowujemy wymagane przez bank kosztorysy i inne wymagane dokumenty.

» opcja zgłoszenia budowy

najnowsze rozwiązanie dotyczące nowo wznoszonych budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której Państwa dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów – w pierwszej kolejności obszar oddziaływania ocenia architekt. Jeśli architekt uzna, że inwestycja nie będzie oddziaływała na działki sąsiednie, inwestor może wystąpić ze zgłoszeniem budowy. Ostateczna decyzja jednak należy do Urzędu – to Urząd ocenia czy inwestycja budowlana  może oddziaływać na działki sąsiednie – jeśli uzna, że tak, zgłosi sprzeciw.

Więcej szczegółów na temat każdej z tych opcji można zobaczyć na Naszej stronie klikając w poniższy link.

http://www.eco-haus.com.pl/zgloszenie-budowy-z-projektu/