Slider

Usługi koparko – ładowarką

Roboty ziemne i transport

Zespół EcoHaus ma kilkuletnie doświadczenie w zakresie usług koparko-ładowarką. Dzięki temu wiemy, jak szybko i solidnie zrealizować zlecenia nawet najbardziej wymagających klientów. Służymy radą już na etapie planowania, dlatego serdecznie zachęcamy do kontaktu wszystkich inwestorów i wykonawców robót budowlanych.

Koparka Lublin – usługi

Kompaktowy sprzęt daje nam możliwość prowadzenia zróżnicowanych robót ziemnych na działkach o ograniczonej przestrzeni, w przestrzeni miejskiej, na obiektach przemysłowych, w gospodarstwach rolnych i obiektach inżynieryjno-technicznych.

Koparka Lublin – kompleksowa organizacja robót ziemnych i wyburzeniowych, w tym:

– wykopy – na potrzeby wymiany gruntu, pod fundamenty instalacje,
– pryzmowanie urobku,
– transport – wywóz ziemi, piachu, gruzu.

Wciąż się rozwijamy, a nasze usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Firma EcoHaus oferuje usługi koparko-ładowarką na terenie całego województwa lubelskiego. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do wykonywania robót ziemnych takich jak posadowienie budynków mieszkalnych, gospodarczych czy przemysłowych, sieci sanitarnych oraz elektroenergetycznych.

Przygotowujemy podłoże pod inwestycje koparką w Lublinie i okolicach

Oferujemy przygotowanie działek pod inwestycje, w tym:

– piwnice,
– oczyszczalnie ścieków
– ogrodzenia,
– drenaże,
– przyłącza,
– baseny,
– zbiorniki wodne,
– kanały odwadniające.

Niwelacja terenu koparką w Lublinie

Przygotowujemy powierzchnię działek do komfortowego użytkowania dostępnej przestrzeni. Wykonujemy roboty, takie jak:

– wyrównywanie terenu,
– poziomowanie i utwardzanie terenu pod podjazdy i drogi wewnętrzne,
– układanie chodników i dróg z kostki brukowej oraz w innej technologii,
– roboty związane z wyrównywaniem terenu, wszelkiego rodzaju podjazdów, chodników czy dróg.

Wyburzenia i rozbiórki

Zajmujemy się także usuwaniem starych fundamentów, elementów wykonanych z betonu czy zalegających korzeni drzew. Nasz zespół wyburzy budynek lub inną konstrukcję, usługa może obejmować załadunek ziemi, piachu i gruzu oraz odwiezienie odpadów do miejsca składowania. Zakres robót budowlanych można dowolnie rozszerzyć np. o kompleksowe lub częściowe przygotowanie działki pod kolejne inwestycje.

Odśnieżanie i wywóz zalegającego śniegu

W okresie zimowym świadczymy usługi profesjonalnego odśnieżania z odwożeniem zalegających mas śniegu. Usługi tego typu to idealne rozwiązanie dla zarządców rozległych obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, komercyjnych, gospodarstw i każdego, kto musi poradzić sobie z masami zalegającego śniegu. Zapraszamy.