Stan surowy

 

Stan surowy otwarty składa się z następujących elementów:


 1. » Wytyczenie geodezyjne budynku,
 2. » Roboty ziemne,
 3. » Ławy fundamentowe,
 4. » Podsypka piaskowa pod podłoże betonowe stanu zero,
 5. » Kanalizacja stanu zero,
 6. » Przepusty kanalizacyjne, wodne, energetyczne,
 7. » Izolacje termiczne i p. wilgociowe stan zero,
 8. » Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne,
 9. » Ściany działowe,
 10. » Stropy, słupy, podciągi, wieńce,
 11. » Schody żelbetowe,
 12. » Więźba dachowa,
 13. » Pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem,
 14. » Kominy,
 15. » Wykończenie kominów ponad dachem.