Slider

Plac budowy

Planowanie budowy własnego domu składa się z wielu elementów które trzeba pokonać, aby zacząć inwestycje:

Granice działki

Wyznacza je geodeta na podstawie map geodezyjnych i planu zagospodarowania przestrzennego. Kupiona przez Państwa  działka powinna mieć już wyznaczone w narożach punkty geodezyjne oznaczone drewnianymi palikami lub betonowymi. Jeżeli punkty te zostały zniszczone, należy je powtórnie wyznaczyć na własny koszt.

Na tym etapie budowy warto zwrócić się do sąsiadów w sprawie..planowanego ogrodzenia tj. „rozgraniczyć działkę”, aby zapobiec ewentualnym konfliktom w przyszłości. Jeżeli zabraknie takich uzgodnień, nowo budowane ogrodzenie powinno być postawione na naszym terenie (zgodnie z przepisami, budowa „ogrodzenia” na sąsiedniej działce wymaga zgody jej właściciela). Dlatego lepiej zawsze dojść do porozumienia z sąsiadami i stawiać ogrodzenie na granicy posesji. Wtedy koszty ponosi się wspólnie. Właścicielem ogrodzenia jest ten, po którego stronie są słupki.

Granice budynku

Czynności te wykonuje geodeta na placu budowy – zgodnie z dołączonym planem do pozwolenia na budowę, prowizorycznie można zrobić to „na własna rękę”, oznaczając obszar zajmowany przez dom palikami i taśmą. Znacznie ułatwia to wyznaczenie lokalizacji innych obiektów na placu budowy.

Energia elektryczna i woda

Pozwolenie na budowę umożliwia wykonanie doprowadzenia do działki wody i energii elektrycznej:

Ogrodzenie działki
Na bardzo dużych działkach nie trzeba grodzić całej powierzchni – wystarczy wydzielić z niej obszar wystarczający do wygodnego prowadzenia robót.Zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy musi być zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dlatego powinno się postawić wokół niego prowizoryczne ogrodzenie albo zdecydować się na budowę trwałego płotu.

Wykonanie stałego ogrodzenia od strony frontowej lepiej zostawić na koniec budowy, żeby nie utrudniać dostaw materiałów i manewrowanie sprzętem: lepsze będzie prowizoryczne, łatwo rozbieralne ogrodzenie z szeroką bramą. Może to być płot z palików i desek lub siatka ogrodzeniowa zamontowana na zabetonowanych słupkach metalowych.

Wyrównywanie terenu

Po działce łatwiej będzie się poruszać, jeśli wyrównamy jej powierzchnię. Zanim to zostanie zrobione z obszaru, gdzie będą prowadzone prace ziemne, należy usunąć warstwy darni i żyznej gleby (humus) i złożyć je w pryzmie z dala od zarysu domu. Jeżeli ziemi z wykopów będzie dużo, warto rozważyć sposób zagospodarowania jej na działce – na przykład wykorzystać ją do zasypania nierówności terenu lub uformowania wzniesień w przyszłym ogrodzie. Jeśli na działce nie ma miejsca na składowanie ziemi, trzeba ją wywieźć, co zwykle nie jest trudne, bo często inwestorzy poszukują ziemi roślinnej czy gruntu z wykopów.

Jeśli działka jest mała, konieczne może się okazać czasowe składowanie materiałów na obcym terenie. Trzeba wtedy uzyskać zgodę (najlepiej na piśmie) na czasowe użyczenie terenu: na składowanie na ulicy – od gminy, na działce sąsiada – od jej właściciela.

Toaleta i śmietnik

Na każdej budowie musi być toaleta dla pracowników. Najwygodniej wypożyczyć toaletę przenośnią. Usługa obejmuje dostawę, ustawienie i przygotowanie do eksploatacji toalety oraz regularny serwis (opróżnienie zbiornika i mycie kabiny).  Na budowie trzeba też wyznaczyć miejsce do składowania śmieci.

Zaplecze socjalne

Zgodnie z przepisami pracownicy budowlani powinni mieć zapewnione właściwe warunki sanitarne i higieniczne w których będą mogli odpocząć i spożyć posiłek.

Drzewa na działce

Z dniem 1 stycznia 2017 roku zniesiony zostaje wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m2. Dotychczas obowiązująca ustawa wprowadzała zwolnienie z wymogu uzyskania takiego zezwolenia wyłącznie dla krzewów w wieku do lat 10.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA