Finansowanie

  

Kredyt Mój DOM

  • atrakcyjne warunki kredytowania,
  • kredyt do 90% wartości nieruchomości,
  • okres kredytowania – nawet do 30 lat,
  • szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych),
  • do 24 miesięcy karencji,
  • dogodne formy spłaty,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
  • raz w roku – wakacje kredytowe

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY STARANIU SIĘ O KREDYT
Aby uzyskać kredyt na budowę działki potrzebny jest:

ODPIS Z KSIĘGI WIECZYSTEJ NIERUCHOMOŚCI NAJLEPIEJ NIE STARSZY NIŻ MIESIĄC. JEŚLI GO NIE MA KONIECZNY JEST INNY DOKUMENT NP. AKT NOTARIALNY, ALBO ORZECZENIE SĄDOWE O SPADKU. NIEKTÓRE BANKI NIE ROZPATRZĄ WNIOSKU KREDYTOWEGO, JEŚLI NIE MA KSIĘGI WIECZYSTEJ LUB ZAŚWIADCZENIA ZE ZBIORU DOKUMENTÓW.

WYPIS Z EWIDENCJI GRUNTÓW I WYRYSU Z MAPY. JEŚLI DLA DANEGO TERENU NIE MA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, TO POTRZEBNA BĘDZIE DECYZJA GMINY O WARUNKACH ZABUDOWY TERENU, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DZIAŁKA.
KONIECZNE MOŻE BYĆ TEŻ DOSTARCZENIE WYCENY GRUNTU.
GDY JEDNYM KREDYTEM BĘDZIE FINANSOWANY ZAKUP GRUNTU I BUDOWA DOMU, KONIECZNY JEST PROJEKT BUDYNKU ORAZ KOSZTORYS INWESTYCJI.
STARAJĄC SIĘ O KREDYT NA SAMĄ BUDOWĘ DOMU – KONIECZNE JEST OCZYWIŚCIE UDOKUMENTOWANIE PRAW DO DZIAŁKI, PROJEKT DOMU Z KOSZTORYSEM I POZWOLENIE NA BUDOWĘ.